Zarząd KS K-PZPN

Informujemy, że posiedzenie Zarządu KS K-PZPN odbędzie się w czwartek 25 października o godz. 10:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.