Szkolenia w rundzie jesiennej

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy informuje że szkolenia teoretyczne w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 odbywać się będą z tezą „ Jak mogę pomóc sędziemu 😉 , a nie jak mogę znaleźć błędy w jego pracy”. Obecność na szkoleniu wszystkich sędziów i obserwatorów obowiązkowa. Można szkolenie odbyć w innej grupie szkoleniowej jednakże należy poinformować o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres e mail: szkolenie@kskpzpn.pl.

Brak obecności na szkoleniu spowoduje, że sędzia nie będzie obsadzany na zawody jako sędzia główny w swojej grupie sędziowskiej (tj. Amator A, B i C) do momentu odbycia szkolenia. Każde szkolenie poprzedzać będzie test pisemny oraz filmowy.

Tematyka szkoleń, która będzie obowiązywała w rundzie jesiennej to :

– Holding
– SPA oraz brak szacunku wobec zawodów – obowiązujące wytyczne – tutaj nie ustaliliśmy prelegentów
– Ustawianie się i poruszanie
– Inteligentne sędziowanie (DOGSO/SPA – gra bramkarza w odniesieniu do możliwości zagrania piłki) – też ostatecznie nie zatwierdziliśmy pary
– Zmiany w Przepisach 2018/19

Informacja na temat terminów i miejsca warsztatów w rundzie jesiennej znajdują się w zakładce: Szkolenia i Egzaminy

W sprawach szkoleniowych można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501 lub mailowo na adresy szkolenie@kskpzpn.pl lub roman.kostrzewski@op.pl