Szkolenia runda wiosenna

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy informuje że szkolenia teoretyczne w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 odbywać się będą z tezą „ Jak mogę pomóc sędziemu a nie jak mogę znaleźć błędy w jego pracy”. Obecność na szkoleniu wszystkich sędziów i obserwatorów obowiązkowa. Można szkolenie odbyć w innej grupie szkoleniowej jednakże należy poinformować o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres e mail szkolenie@kskpzpn.pl.
Brak obecności na szkoleniu spowoduje, że sędzia nie będzie obsadzany na zawody jako sędzia główny w swojej grupie sędziowskiej (tj. Amator A, B i C) do momentu odbycia szkolenia. Każde szkolenie poprzedzać będzie 15 pytaniowy test pisemny oraz filmowy.
Należy na bieżąco studiować czasopismo SĘDZIA gdzie znajdują się w rubryce Robota dla Temidy ciekawe artykuły szkoleniowe przydatne w prowadzeniu zawodów – Zarządzanie zawodami podstawową umiejętnością sędziego w osiągnięciu sukcesu oraz Budowanie właściwego wizerunku a posiadanie naturalnego autorytetu – ważnym elementem w prowadzeniu zawodów i osiągnięciu sukcesu

Tematyka szkoleń która będzie obowiązywała w rundzie wiosennej otrzymana z Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN.
1. Nie tylko spalony właściwa praca sędziego asystenta
2. Inteligentne sędziowanie
3. Użycie rąk w walce o piłkę
4. Zarządzanie rzutami wolnymi
5. Zatrzymanie przeciwnika LOR i SPA w wymiarze praktycznym
6. Temat wynikający z analizy arkuszy obserwacji do ustalenia.

Terminy szkoleń w grupach podane są w zakładce SZKOLENIE