Składka KSP 2019

Informujemy, że wszyscy sędziowie rzeczywiści (w tym także byli sędziowie) oraz obserwatorzy KS K-PZPN są zobligowani do wpłaty 60 zł w ramach składki na Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawny Koleżeński Fundusz Pośmiertny) za rok 2019. Wpłaty należy dokonywać tylko i wyłącznie na niżej podane konto w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2019r. W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko oraz składka KSP np.  Jan Kowalski składka KSP

Konto do wpłat na Fundację KSP
PKOBP Oddział 1 w Bydgoszczy
79 1020 1462 0000 7002 0126 2450