Posiedzenie Komisji Szkoleniowej

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy organizuje posiedzenie Komisji wraz z przewodniczącymi grup szkoleniowych w dniu 22 października 2018 (poniedziałek) o godzinie 17:30 w siedzibie związku w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.
W uwagi na ważność spraw obecność obowiązkowa.
Na posiedzeniu omawiane będą :
a. odwołania sędziów od obserwacji
b. rozpatrzenie dyscypliny sędziów i obserwatorów na szkoleniach w grupach (pomysł obozów szkoleniowych dwu dniowych z wykładami z tematyki CKSz KS PZPN wraz z egzaminem pisemnym i kondycyjnym z częściową odpłatnością przez sędziów)
c. sprawa aneksu do zasad awansu i spadku sędziów z punktami ujemnymi za brak udziału w szkoleniach
d. typowania sędziów do zawodów kontrolnych w IV lidze i klasie okręgowej
e. organizacji kursu dla kandydatów na sędziów w poszczególnym grupach szkoleniowych
f. wytypowanie ilościowe kandydatów do III ligi po rundzie jesiennej sezonu 2018/2019