Pilna informacja

Informujemy, że sędziowie, wymienieni poniżej zobligowani są do pilnego przesłania na adres admin@kskpzpn.pl swoich danych tj: Imię i Nazwisko, Miejscowość oraz aktualny adres email. Prosimy przewodniczących poszczególnych grup o poinformowanie niżej wymienionych sędziów: Jankowski Jakub, Kaczmarski Damian, Kuczyński Paweł, Maciejewski Paweł, Sabiniarz Hubert, Finc Krzysztof, Gołdyn Grzegorz, Karolczak Dariusz, Przewozik Wojciech,