Listy egzaminacyjne

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN informuje, że egzaminy pisemne jak i warsztaty szkoleniowe podczas plenarki szkoleniowej w dniach 2-3 marca odbędą się w sali konferencyjnej CWZS Zawisza. Sędziowie próbni zgodnie z planem egzaminów zdają egzamin w dniu 2 marca.

Zamieszczamy również listę sędziów powołanych na plenarkę szkoleniową w dniach 2 i 3 marca 2019 na obiektach CWZS Zawisza Bydgoszcz prosimy o potwierdzenie udziału w plenarce a w przypadku braku nazwiska o informacje na adres szkolenie@kskpzpn.pl.

Termin nadesłania informacji do dnia 26 lutego 2019.

Wszyscy sędziowie muszą posiadać ze sobą aktualne przepisy gry wydanie 2018/2019. Będzie to podstawa dopuszczenia do egzaminu.