Letnie egzaminy sędziowskie

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy informuje, że plenarka szkoleniowa letnia odbędzie się w dniach 27-28 lipca 2019 (sobota-niedziela). W dniu 27 lipca dla sędziów grupy Amator A (IV liga), Amator B (klasa okręgowa),  Amator C  (sędziowie klasy B, kobiety, próbni, asystenci okręgowi), a dnia 28 lipca 2019 dla sędziów grupy Amator C ( A klasa).

Termin został podany wcześniej z uwagi na planowanie urlopów. Jednocześnie przypomina się o terminie egzaminu poprawkowego w dniu 3 kwietnia 2019 o godzinie 16:30. W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501 lub pod adresem mailowym szkolenie@kskpzpn.pl.

Jednocześnie CKSz KS PZPN informuje Kolegów Przewodniczących o harmonogramie obozów egzaminacyjno-szkoleniowych (lato):

12-14 lipca – sędziowie, asystenci i obserwatorzy Szczebla Centralnego – Hotel Wodnik (Słok)
19-21 lipca – sędziowie i obserwatorzy III ligi – Hotel Wodnik (Słok)
26-28 lipca – sędzie, asystentki, obserwatorki – Hotel Brant