Kurs na sędziów

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy organizuje w okresie jesiennym kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu, Żninie oraz Grudziądzu.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest niekaralność oraz ukończone co najmniej 16 lat a także wykształcenie średnie lub uczęszczanie do szkoły ,która kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego.

W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501 lub na mail szkolenie@kskpzpn.pl.