Komunikat w sprawie licencji

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej przypomina, że sędzia ubiegający się o przyznanie licencji zobowiązany jest wnieść składkę członkowską w wysokości 12,00 zł oraz opłatę za licencję sędziowską w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2018 na rachunek bankowy:

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
ul. Gdańska 163
85-674 Bydgoszcz
nr konta: 69 1160 2202 0000 0001 4188 4663

Tytuł: KSKPZPN, imię i nazwisko, klasa rozgrywkowa

Odpłatność za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd PZPN dla poszczególnych lig i klas rozgrywkowych określa załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku oraz załącznik nr 1 do Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Opłaty za licencje sędziowskie

Ekstraklasa – 1000 zł.
I liga – 700 zł.
II liga – 500 zł.
III liga – 250 zł.
IV liga – 160 zł.
klasa okręgowa – 120 zł.
klasa A – 90 zł.
klasa B – 75 zł.
Ekstraliga kobiet – 300 zł.
I liga kobiet – 250 zł.
II liga kobiet – 100 zł.
III liga kobiet – 90 zł.
Ekstraklasa futsal – 250 zł.

załącznik nr 1 do Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku
W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

Sędziowie zawodowi – 1000 zł.
Asystenci zawodowi – 600 zł
Asystenci s.c. (niezawodowi)*1 – 300 zł
klasa B i C – 75 zł.
Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł
Początkujący *2 – 1 zł
Ekstraliga kobiet – 150 zł.
I liga kobiet – 100 zł.
II liga kobiet – 80 zł.

  1. Dotyczy asystentów I i II grupy.
  2. Początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują.”
  3. W załączniku skreśla się pkt. „III liga kobiet – 90 zł”.