Informacje z Zarządu

Wszyscy sędziowie zobligowani są o pilne przesłanie na adres ksiegowosc@kpzpn.pl swoich danych: imię i nazwisko, miejscowość oraz aktualny adres e-mail

Decyzją Zarządu sędziowie, którzy otrzymali bezpłatnie sprzęt Joma, a nie sędziują w tych strojach, zobligowani są do oddania sprzętu podczas najbliższych egzaminów 2-3 marca.

Wszyscy sędziowie zobligowani są do zapoznania z regulaminami rozgrywek przed startem rundy wiosennej. Zmiany dotyczą m.in.:

W § 14 pkt 9 zmienia się czas gry:

  • dla drużyn juniorów młodszych 2×45 minut z 15-minutową przerwą
  • dla drużyn trampkarzy (C1 i C2) 2×40 minut z 15-minutową przerwą

W załączniku nr 1 w rubrykach Orlik i Żak definicja wrzutu otrzymuje nowe brzmienie:
„Wrzut – wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik 3 m.”