Informacje KS KPZPN

Zarząd Kolegium Sędziów przypomina o obowiązku sprawdzania przed mecze list porządkowych. W przypadku ich braku, sędzia musi odnotować to w sprawozdaniu meczowym (nawet w sytuacji, gdy nie doszło do zakłócenia porządku podczas zawodów). Przypominamy również o zakazie noszenia w czasie meczu przez zawodników oraz sędziów szali tzw. kominów.