Info Komisji Szkoleniowej

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów KPZPN w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie do 30 stycznia trzech terminów szkoleń wraz z godziną i miejscem szkoleń na rundę wiosenną sezonu 2018/2019 na adres szkolenie@kskpzpn.pl. Tematyką szkoleń będą tematy otrzymane z centralnej komisji szkoleniowej oraz temat wynikający z analizy arkuszy obserwacji. Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z tezą „ Tylko właściwe szkolenie może wzbogacić wiedzę sędziego i podnieść jego umiejętności”.

Jednocześnie przypomina się że plenarka szkoleniowa sędziów naszego związku odbędzie się w dniach 2-3 marca 2019 (sobota – niedziela) na obiektach CWZS Zawisza Bydgoszcz. W dniu 2 marca sędziowie Amator A (IV liga) Amator B oraz Amator C (klasa B) a w dniu 3 marca Amator C (Klasa A oraz próbni). W dniu 3 kwietnia 2019 o godzinie 16:30 na stadionie CWZS Zawisza dla sędziów kandydatów na III lige oraz sędziów którzy chcą prowadzić zawody kontrolne w IV lidze i klasie okręgowej a także dla sędziów którzy nie zdali egzaminów w I terminie lub nie przystąpili do nich, prosimy o potwierdzenie udziału w plenarce szkoleniowej do dnia 20 lutego 2019 a w dodatkowym terminie do dnia 25 marca 2019 na maila szkolenie@kskpzpn.pl. Dokładny plan plenarki i powołanie komisji egzaminacyjnej podane zostaną na początku lutego po zatwierdzeniu przez Zarząd Kolegium Sędziów

Prosimy o zapoznanie się sędziów i obserwatorów z nowym czasopismem sędzia nr 4/2018 w którym znajdują się cenne materiały szkoleniowe:

Prawidłowe ustawienie się drogą do sukcesów sędziów

Holding zatrzymanie przeciwnika (SPA i stałe fragmenty gry)

Materiał o programie mentorskim czyli kuźni talentów których jest między innymi wyszukiwanie zdolnych perspektywicznych sędziów, kształtowanie i utrwalanie umiejętności sędziów