Egzamin dla kandydatów

Egzamin kandydatów na sędziów w podokręgu Bydgoszcz odbędzie się w dniu 23.02.2019 (sobota) o godzinie 11:00 w siedzibie K-PZPN w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.

Egzamin składać się będzie z testu pisemnego z przepisów gry oraz egzaminu ustnego.