Egzamin 3 kwietnia

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy przypomina o terminie poprawkowym plenarki szkoleniowej w dniu 3 kwietnia 2019 (środa) o godzinie 16:30 na stadionie CWZS Zawisza Bydgoszcz, dla sędziów którzy nie zdali egzaminów w I terminie oraz dla tych którzy nie uczestniczyli z różnych względów w plenarce, a także dla sędziów kandydatów na III ligę oraz sędziów którzy chcą prowadzić zawody w IV lidze i klasie okręgowej. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25 marca na adres szkolenie@kskpzpn.pl, gdyż w przeciwnym przypadku osoby które nie potwierdzą swojej obecności nie zostaną dopuszczone do udziału w egzaminie. Egzamin teoretyczny odbędzie się o godzinie 16:30 a test kondycyjny o godzinie 17:15. Powołuje się komisje egzaminacyjną w składzie:

Przewodniczący: Kazimierz Jańczak
v-ce przewodniczący: Wojciech Reznerowicz, Roman Kostrzewski, Maciej Kosiak, Jerzy Gawarkiewicz.

Komisja testu pisemnego:

Przewodniczący Zenon Tobera
Członkowie: Walerian Głowacki, Michał Sobczak, Maciej Daszkiewicz, Adam Lyczmański, Zenon Paczesny.

Komisja testu kondycyjnego:

Przewodniczący: Janusz Warkoczyński
Członkowie: Stanisław Reinowski, Witold Lassek, odpowiedzialni za wydawanie numerów, sprawdzenie kart zdrowia, Marek Wiśniewski, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Wódkowski odpowiedzialni za biegi krótkie, Dariusz Ignatowski odpowiedzialny za sprzęt, Dariusz Drozd, Tomasz Frejliszek, Mirosław Chełmiński, Jerzy Sobotka, Edmund Maternowski, Marcin Wódkowski, Szymon Raniszewski, Dawid Błażejczyk. Obecność komisji egzaminacyjnej obowiązkowa.

Opieka medyczna Tadeusz Pietrzyk.