Badania lekarskie

Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy zobowiązuje wszystkich sędziów i obserwatorów do obowiązkowego zapoznania się z dwoma rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 w sprawie badań lekarskich zawodników piłki nożnej i częstotliwości badań. Karta zdrowia jest ważna przez 12 miesięcy lub 6 miesięcy dla zawodników do ukończenia 16 lat. Prosimy o zapoznanie.