Autor: Roman K.

Kurs na sędziów

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy organizuje w okresie jesiennym kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu, Żninie oraz Grudziądzu.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest niekaralność oraz ukończone co najmniej 16 lat a także wykształcenie średnie lub uczęszczanie do szkoły ,która kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego.

W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501 lub na mail szkolenie@kskpzpn.pl.

Program mentorski KPZPN

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w związku z wyjazdem na zawody Pucharu Polski wielu sędziów i mentorów odwołuje szkolenie w programie mentorskim w dniu 26 września i wyznacza się nowy termin na dzień 2 października 2018 (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie związku w Bydgoszczy ul. Gdańska 163. Z uwagi na ważność spraw obecność obowiązkowa. Nieprzybycie spowoduje skreślenie z listy sędziów lub mentorów

Arkusze mentora należy przesyłać do Macieja Kosiaka na adres maciej.kosiak@kskpzpn.pl

W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel 608 200 501

Bydgoszcz

Hak Bartosz – Kazimierz Jańczak
Rutkowski Szymon – Kostrzewski Roman
Ulatowski Krzysztof – Sobczak Michał
Pruss Dominik – Wódkowski Zbigniew
Mrówczyński Mateusz –Kostrzewski Roman
Onysk Mateusz – Warkoczyński Janusz
Pujanek Jakub – Reinowski Stanisław
Rogowski Łukasz – Lyczmański Adam
Semrau Marek – Wódkowski Zbigniew

Sarnowski Paweł – Korpalski Mariusz
Różański Bartosz – Purcelewski Kazimierz
Gajkowski Igor – Kaszyński Bartosz
Wróblewski Mateusz – Purcelewski Kazimierz
Szkodziński Marcin – Wiśniewski Marek
Gryckiewicz Patryk – Jańczak Kazimierz
Drogowski Marcin – Daszkiewicz Maciej

Włocławek

Rybicki Mateusz – Karczewski Andrzej
Ruczewski Damian – Janiszewski Józef
Winnicki Krzysztof – Karczewski Andrzej
Kaczorowski Radosław – Janiszewski Józef
Woźniak Łukasz – Janiszewski Józef

Egzaminy 18 września

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN informuje, że egzamin dla arbitrów naszego KS, którzy nie zaliczyli go w pierwszym terminie lub nie mogli w nim uczestniczyć, odbędzie się w dniu 18 września (wtorek ) na obiektach CWZS w Bydgoszczy. Egzamin pisemny o godz. 17 (siedziba K-PZPN) egzamin kondycyjny o godz. 18. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 września  na adres szkolenie@kskpzpn.pl lub telefonicznie 608-200-501 (Roman Kostrzewski).

Szkolenia w rundzie jesiennej

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy informuje że szkolenia teoretyczne w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 odbywać się będą z tezą „ Jak mogę pomóc sędziemu 😉 , a nie jak mogę znaleźć błędy w jego pracy”. Obecność na szkoleniu wszystkich sędziów i obserwatorów obowiązkowa. Można szkolenie odbyć w innej grupie szkoleniowej jednakże należy poinformować o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres e mail: szkolenie@kskpzpn.pl.

Brak obecności na szkoleniu spowoduje, że sędzia nie będzie obsadzany na zawody jako sędzia główny w swojej grupie sędziowskiej (tj. Amator A, B i C) do momentu odbycia szkolenia. Każde szkolenie poprzedzać będzie test pisemny oraz filmowy.

Tematyka szkoleń, która będzie obowiązywała w rundzie jesiennej to :

– Holding
– SPA oraz brak szacunku wobec zawodów – obowiązujące wytyczne – tutaj nie ustaliliśmy prelegentów
– Ustawianie się i poruszanie
– Inteligentne sędziowanie (DOGSO/SPA – gra bramkarza w odniesieniu do możliwości zagrania piłki) – też ostatecznie nie zatwierdziliśmy pary
– Zmiany w Przepisach 2018/19

Informacja na temat terminów i miejsca warsztatów w rundzie jesiennej znajdują się w zakładce: Szkolenia i Egzaminy

W sprawach szkoleniowych można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501 lub mailowo na adresy szkolenie@kskpzpn.pl lub roman.kostrzewski@op.pl