Autor: Roman K.

Egzamin dla kandydatów

Egzamin kandydatów na sędziów w podokręgu Bydgoszcz odbędzie się w dniu 23.02.2019 (sobota) o godzinie 11:00 w siedzibie K-PZPN w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.

Egzamin składać się będzie z testu pisemnego z przepisów gry oraz egzaminu ustnego.

Szkolenie mentorskie

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy organizuje w dniu 18 lutego 2019 (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie związku w Bydgoszczy przy ul Gdańskiej 163  szkolenie sędziów i mentorów poświęcone doskonaleniu umiejętności, komunikacji, informacji zwrotnej, wymiana poglądów aby sędziowie odnieśli sukces.

Planowane jest spotkanie z psychologiem dr Magdaleną Żyłą na temat przygotowania sędziego do zawodów pod względem psychologicznym. Brak obecności na szkoleniu spowoduje skreślenie z listy programu mentorskiego.

Aktualna lista sędziów programu mentorskiego

Bydgoszcz

 • Hak Bartosz – Kazimierz Jańczak
 • Rutkowski Szymon – Kostrzewski Roman
 • Ulatowski Krzysztof – Sobczak Michał
 • Pruss Dominik – Wódkowski Zbigniew
 • Mrówczyński Mateusz –Kostrzewski Roman
 • Onysk Mateusz – Warkoczyński Janusz
 • Pujanek Jakub – Reinowski Stanisław
 • Rogowski Łukasz – Lyczmański Adam
 • Semrau Marek – Wódkowski Zbigniew

Toruń

 • Sarnowski Paweł – Korpalski Mariusz
 • Różański Bartosz – Purcelewski Kazimierz
 • Gajkowski Igor – Kaszyński Bartosz
 • Wróblewski Mateusz – Purcelewski Kazimierz
 • Szkodziński Marcin – Wiśniewski Marek
 • Gryckiewicz Patryk – Jańczak Kazimierz
 • Drogowski Marcin  – Daszkiewicz Maciej

Włocławek

 • Rybicki Mateusz – Karczewski Andrzej
 • Ruczewski Damian – Janiszewski Józef
 • Winnicki Krzysztof – Karczewski Andrzej
 • Kaczorowski Radosław – Janiszewski Józef
 • Woźniak Łukasz – Janiszewski Józef

Informacje KS

Zarząd Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 zatwierdził na wniosek Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów K-PZPN kandydatów na kandydatów na sędziów III ligi. Aby zostać kandydatem na sędziego III ligi sędzia musi zaliczyć test kondycyjny i pisemny w dniu 2 marca oraz 3 kwietnia (test kondycyjny według limitów sędziów III ligi). Damski Łukasz Dorn Damian Kanclerz Krzysztof Kosek Rafał Orzechowski Dariusz Sobieszczyk Andrzej Zasada Łukasz W plikach przedstawiamy również skład komisji egzaminacyjnej, harmonogram egzaminów oraz powołania do kadry asystentów.

Info Komisji Szkoleniowej

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów KPZPN w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie do 30 stycznia trzech terminów szkoleń wraz z godziną i miejscem szkoleń na rundę wiosenną sezonu 2018/2019 na adres szkolenie@kskpzpn.pl. Tematyką szkoleń będą tematy otrzymane z centralnej komisji szkoleniowej oraz temat wynikający z analizy arkuszy obserwacji. Szkolenie odbywać się będzie zgodnie z tezą „ Tylko właściwe szkolenie może wzbogacić wiedzę sędziego i podnieść jego umiejętności”.

Jednocześnie przypomina się że plenarka szkoleniowa sędziów naszego związku odbędzie się w dniach 2-3 marca 2019 (sobota – niedziela) na obiektach CWZS Zawisza Bydgoszcz. W dniu 2 marca sędziowie Amator A (IV liga) Amator B oraz Amator C (klasa B) a w dniu 3 marca Amator C (Klasa A oraz próbni). W dniu 3 kwietnia 2019 o godzinie 16:30 na stadionie CWZS Zawisza dla sędziów kandydatów na III lige oraz sędziów którzy chcą prowadzić zawody kontrolne w IV lidze i klasie okręgowej a także dla sędziów którzy nie zdali egzaminów w I terminie lub nie przystąpili do nich, prosimy o potwierdzenie udziału w plenarce szkoleniowej do dnia 20 lutego 2019 a w dodatkowym terminie do dnia 25 marca 2019 na maila szkolenie@kskpzpn.pl. Dokładny plan plenarki i powołanie komisji egzaminacyjnej podane zostaną na początku lutego po zatwierdzeniu przez Zarząd Kolegium Sędziów

Prosimy o zapoznanie się sędziów i obserwatorów z nowym czasopismem sędzia nr 4/2018 w którym znajdują się cenne materiały szkoleniowe:

Prawidłowe ustawienie się drogą do sukcesów sędziów

Holding zatrzymanie przeciwnika (SPA i stałe fragmenty gry)

Materiał o programie mentorskim czyli kuźni talentów których jest między innymi wyszukiwanie zdolnych perspektywicznych sędziów, kształtowanie i utrwalanie umiejętności sędziów

Komisja Szkoleniowa

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy informuje, że w dniu 7 grudnia o godzinie 17:30 organizuje posiedzenie Komisji Szkoleniowej wraz z Przewodniczącymi grup szkoleniowych, poświęcone wytypowaniu kandydatów z sędziów III ligi do II ligi oraz IV ligi do III ligi, ocena szkolenia w grupach z wnioskami, termin plenarki szkoleniowej w dniach 2-3 marca i terminu poprawkowego w dniu 3 kwietnia 2019 r i wytypowanie członków Komisji Egzaminacyjnej.

Proszę o potwierdzenie przybycia na adres szkolenie@kskpzpn.pl lub telefonicznie pod nr 608 200 501.

Zmiana terminu szkolenia

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w związku z przewidywanym dniem wolnym od pracy 12 listopada, ustala nowy termin szkolenia na dzień 26 listopada (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie K-PZPN przy ul. Gdańskiej 163.

Plenarka zimowa

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy informuje, że plenarka szkoleniowa sędziów naszego województwa odbędzie się w dniach 2-3 marca 2019 na obiektach CWZS Bydgoszcz przy ul. Gdańskiej 163

a) sędziowie grupy Amator A (IV liga), Amator B (klasa okręgowa) oraz Amator C (B klasa i sędziowie Próbni) w dniu 2 marca

b) sędziowie grupy Amator C ( A klasa oraz asystenci okręgowi) w dniu 3 marca.

Drugi termin egzaminów odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 o godzinie 16:30 dla sędziów, którzy chcą prowadzić zawody kontrolne w IV lidze i klasie okręgowej.

Nie przewiduje się dodatkowych terminów egzaminów.

Posiedzenie Komisji Szkoleniowej

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy organizuje posiedzenie Komisji wraz z przewodniczącymi grup szkoleniowych w dniu 22 października 2018 (poniedziałek) o godzinie 17:30 w siedzibie związku w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.
W uwagi na ważność spraw obecność obowiązkowa.
Na posiedzeniu omawiane będą :
a. odwołania sędziów od obserwacji
b. rozpatrzenie dyscypliny sędziów i obserwatorów na szkoleniach w grupach (pomysł obozów szkoleniowych dwu dniowych z wykładami z tematyki CKSz KS PZPN wraz z egzaminem pisemnym i kondycyjnym z częściową odpłatnością przez sędziów)
c. sprawa aneksu do zasad awansu i spadku sędziów z punktami ujemnymi za brak udziału w szkoleniach
d. typowania sędziów do zawodów kontrolnych w IV lidze i klasie okręgowej
e. organizacji kursu dla kandydatów na sędziów w poszczególnym grupach szkoleniowych
f. wytypowanie ilościowe kandydatów do III ligi po rundzie jesiennej sezonu 2018/2019

Kurs na sędziów

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy organizuje w okresie jesiennym kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu, Żninie oraz Grudziądzu.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest niekaralność oraz ukończone co najmniej 16 lat a także wykształcenie średnie lub uczęszczanie do szkoły ,która kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego.

W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501 lub na mail szkolenie@kskpzpn.pl.

Program mentorski KPZPN

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w związku z wyjazdem na zawody Pucharu Polski wielu sędziów i mentorów odwołuje szkolenie w programie mentorskim w dniu 26 września i wyznacza się nowy termin na dzień 2 października 2018 (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie związku w Bydgoszczy ul. Gdańska 163. Z uwagi na ważność spraw obecność obowiązkowa. Nieprzybycie spowoduje skreślenie z listy sędziów lub mentorów

Arkusze mentora należy przesyłać do Macieja Kosiaka na adres maciej.kosiak@kskpzpn.pl

W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel 608 200 501

Bydgoszcz

Hak Bartosz – Kazimierz Jańczak
Rutkowski Szymon – Kostrzewski Roman
Ulatowski Krzysztof – Sobczak Michał
Pruss Dominik – Wódkowski Zbigniew
Mrówczyński Mateusz –Kostrzewski Roman
Onysk Mateusz – Warkoczyński Janusz
Pujanek Jakub – Reinowski Stanisław
Rogowski Łukasz – Lyczmański Adam
Semrau Marek – Wódkowski Zbigniew

Sarnowski Paweł – Korpalski Mariusz
Różański Bartosz – Purcelewski Kazimierz
Gajkowski Igor – Kaszyński Bartosz
Wróblewski Mateusz – Purcelewski Kazimierz
Szkodziński Marcin – Wiśniewski Marek
Gryckiewicz Patryk – Jańczak Kazimierz
Drogowski Marcin – Daszkiewicz Maciej

Włocławek

Rybicki Mateusz – Karczewski Andrzej
Ruczewski Damian – Janiszewski Józef
Winnicki Krzysztof – Karczewski Andrzej
Kaczorowski Radosław – Janiszewski Józef
Woźniak Łukasz – Janiszewski Józef