Autor: admin

Halowe Mistrzostwa Sędziów

Przedstawiamy regulamin oraz harmonogram meczów Halowych Mistrzostw Sędziów o Puchar Przewodniczącego KS K-PZPN, który rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę 9 grudnia w Toruniu. W tym roku drużynę z Lipna zastąpi zespół sędziów z Białegostoku. Zgodnie z regulaminem w przypadku zwycięstwa w turnieju drużyny z Białegostoku Puchar wywalczy druga drużyna. Zgodnie z regulaminem trofeum może zdobyć tylko drużyna z Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin:

Regulamin Halowych Mistrzostw Województwa Sędziów Piłki Nożnej
o Puchar Przewodniczącego KS K-PZPN – Toruń 09.12.2018rok
1. Drużyny uczestniczące w Turnieju reprezentujące poszczególne podokręgi:
Toruń I, Bydgoszcz I, Żnin, Inowrocław, KS Białystok, Toruń II, Bydgoszcz II
2. Regulamin
·   Reprezentacje składają się z 10 zawodników + kierownik. Na parkiecie występuje 4 zawodników + bramkarz.
·   Każda drużyna może posiadać w składzie max. 2 sedziów próbnych z których tylko jeden może występować w tym samym czasie na boisku. ”
·   Obowiązują aktualne przepisy z modyfikacjami dla potrzeb rywalizacji sędziów.
·   Czas gry 1 x 15 minut. Finał 2 x 10 minut.
·   Kary : ż.k – kara indywidualna 2 min. cz.k – kara indywidualna 5 minut (zawodnik nie może występować do końca danego meczu. W kolejnym meczu zawodnik może występować pod warunkiem że jest to wykluczenie za DOGSO, jeżeli za wybitnie niesportowe zachowanie lub brutalny faul to dodatkowo kara następnego meczu lub Komisja Sędziowska może wykluczyć zawodnika do końca turnieju.
·  Bramkarz otrzymuje ż.k – karę „odsiaduje” zawodnik z pola wyznaczony przez kapitana.
·  Bramkarz zostaje wykluczony z gry wówczas postepowanie jak z wykluczonym zawodnikiem z pola.
·  Bramkarz wprowadza piłkę do gry z rzutu od bramki ręką.
·  W sytuacji kiedy piłka bezpośrednio wpadnie do bramki drużyny przeciwnej z wyrzutu od bramki ręką przez bramkarza lub bezpośrednio z wrzutu tak zdobytej bramki nie uznaje się. Sędzia zarządza rzut od bramki.
·  Odległość zawodnika przy rzutach wolnych, rozpoczęciu czy wznowieniu gryz z wrzutów wynosi 5 metrów.
·  Piłka wprowadzana do gry z „wrzutu” nogą musi stać nieruchomo na linii lub za linią.
·  Piłka po odbiciu się od sufitu, drużyna przeciwna wznawia grę rzutem wolnym pośrednim z najbliższego miejsca z linii bocznej, postepowanie dotyczące zdobytej bramki adekwatne jak z wrzutu.
·  Rzut karny wykonywany jest z 6 metrów.
·  Jak drużyna traci bramkę i gra w osłabieniu za ż.k uzupełnia swój skład o 1 zawodnika.
·  Z każdej grupy wychodzą po dwie drużyny, następnie system pucharowy zgodnie z regulaminem systemu rozgrywania turnieju jak w sekwencji poniżej.
·  W rozgrywkach grupowych o kolejności zajętego miejsca w tabeli decydują:
– ilość dużych punktów,
– stosunek bramek,
– mecz bezpośredni pomiędzy tymi zespołami,
– większa ilość zdobytych bramek,
– rzuty karne ( 3 lub do skutku jak poniżej ).
· Jeżeli jednakową ilość dużych punktów w grupie będą miały 3 drużyny, to wówczas stworzy się dodatkowa tabelkę tylko z meczy pomiędzy tymi zespołami.
· W meczach w systemie pucharowym po remisie wykonuje się po 3 rzuty karne, w przypadku równej ilości zdobytych bramek wykonuje się rzuty do skutku do przewagi jednej bramki.
·  Zatrzymanie czasu gry wykonuje się tylko na polecenie sędziego danych zawodów.
·  Zawody rozgrywane są piłkami do futsalu.
·  Dopuszcza się wślizgi ale jedynie poza zasięgiem gry ( na piłkę ). Przy wślizgach kara zespołowa to rzut wolny bezpośredni lub karny, ( wyjątek bramkarz we własnym polu karnym bez kontaktu z przeciwnikiem ).
·  Zmian można dokonywać w wyznaczonych strefach określonych na odprawie z kapitanami.
·  W okolicach boiska mogą przebywać tylko zawodnicy uczestniczący w danych zawodach.
·  Zawodnik może wejść na boisko po uprzednim opuszczeniu zawodnika schodzącego, zmiany mogą być lotne ale tylko w wyznaczonej strefie.
·  Minimalna ilość zawodników występujących na boisku w jednej drużynie to 2+1 ( jak mniej to walkower 3:0 lub jak wynik korzystniejszy to utrzymuje się boiskowy).
· Każda drużyna poza Kierownikiem musi posiadać Kapitana który będzie oznaczony w sparwozdaniu jako kpt.
· Wszyscy zawodnicy muszą posiadać stałe numery na koszulkach do końca Turnieju.
· Kapitanowie na odprawie dostarczają Sędziemu Głównemu Turnieju listy zawodników wraz ze stałymi numerami.
· W kwestiach spornych i dotyczących regulaminu turnieju decyduje Sędzia Główny Turnieju w porozumieniu z Komisją Sędziowską.

Terminarz:

08:45 Odprawa Kierowników
1) 09:00 Toruń I – Bydgoszcz II
2) 09:20 Bydgoszcz I – Toruń II
3) 09:40 Żnin – Inowrocław
4) 10:00 Białystok – Włocławek
5) 10:20 Toruń I – Żnin
10:40 Uroczyste otwarcie Turnieju
6) 11:00 Bydgoszcz I – Białystok
7) 11:20 Bydgoszcz II – Inowrocław
8) 11:40 Toruń II – Włocławek
9) 12:00 Toruń I – Inowrocław
10) 12:20 Bydgoszcz I – Włocławek
11) 12:40 Bydgoszcz II – Żnin
12) 13:00 Toruń II – Białystok
13) 13:20 2 M GR. A / 1 M GR. B
14) 13:40 DRUŻYNY Z 4 MIEJSC W GRUPIE
15) 14:00 1 M GR. A / 2 M GR. B
16) 14:20 DRUŻYNY Z 3 MIEJSC W GRUPIE
17) 14:40 PRZEGRANI Z PÓŁFINAŁÓW
18) 15:00 WYGRANI Z PÓŁFINAŁÓW

Obóz Kołobrzeg 2019

W terminie 03-06.01.2019 roku (czwartek – niedziela) odbędzie się obóz zimowy w Kołobrzegu organizowany przez Komisję Szkoleniową Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN.
Całkowity koszt obozu: 285,00 złotych (3 noclegi, pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja, basen).
To już kolejna edycja obozu zimowego KS WZPN w którym co roku zapraszani są jako wykładowcy czołowi obserwatorzy i sędziowie PZPN. Przygotowywana jest również niespodziankę i prowadzone są rozmowy z jednym z najlepszych sędziów zagranicznych (z grupy TOP). W czasie obozu przewidziane są liczne warsztaty, treningi kondycyjne m.in. na plaży, ale także czas na regenerację i integrację.
Kolegium Sędziów K-PZPN otrzymało ograniczoną liczbę miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wśród zaproszonych są również KS PomZPN, War-Maz ZPN, Zachpom ZPN i Lubuski ZPN.

Zdjęcia z poprzednich obozów

Zakwaterowanie w Ośrodku Rehabilitacyjno0Wczasowym DOZAMEL w kołobrzegu

Zgłoszenia (imię i nazwisko, telefon + grupa szkoleniowa i klasa) należy przesyłac na adres admin@kskpzpn.pl do 25 listopada 2018r.

Gratulacje

Miło nam poinformować, że przewodniczący Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej cieszący się zaufaniem i sympatią w strukturach piłkarskich, zdobył uznanie także w oczach społeczności pałuckiej. Pan Kazimierz Jańczak został wybrany na pięcioletnią kadencję wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Żninie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów oraz wytrwałości  w pełnieniu obowiązków przewodniczących.

 

Sędziowie III ligi

W związku z typowaniem kandydatów na krzyżyk o awans do II ligi, Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy prosi o dokonanie dwóch samoocen z ostatnich spotkań o mistrzostwo III ligi i przesłanie na adres szkolenie@kskpzpn.pl do dnia 30 listopada. Nie przesłanie arkuszy samooceny spowoduje brak kwalifikacji sędziego do walki o awans.

Zabawa karnawałowa

Kolega Mirosław Oparczyk informuje o corocznej zabawie karnawałowej, która zorganizowana zostanie 18 stycznia 2019r. (piątek) od 19:00 do 3:00. Szczegółowe informacje u Mirka tel. 504157868

Halowe Mistrzostwa Sędziów

Informujemy, że Halowe Mistrzostwa Sędziów o Puchar Przewodniczącego KS K-PZPN rozegrany zostanie 9 grudnia 2018r. (początek godz. 9:00) w hali sportowej UMK przy ulicy Św. Józefa 17 w Toruniu. Rywalizować ze sobą będą po dwa zespoły z Bydgoszczy i Torunia, a także drużyny z Włocławka, Inowrocławia i Żnina i poraz pierwszy sędziowie z KS Białystok. Więcej informacji przekażemy wkrótce.

Zmiana terminu

Informujemy, że ze względu na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze K-PZPN zmianie ulega termin obowiązkowego szkolenia dla grupy Inowrocław-Żnin. Nowy termin to 23 listopada 2018r. Godzina i miejsce pozostaje bez zmian: kawiarenka stadionu KS Notecianka Pakość ul. Św. Jana 12 w Pakości godz. 18:00

Kurs w Toruniu

Informujemy, że kurs dla kandydatów na sędziów w Toruniu rozpocznie się 13 listopada 2018r. o godzinie 17:00 w siedzibie Związku przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 1/3.

Informacje KS KPZPN

Zarząd Kolegium Sędziów przypomina o obowiązku sprawdzania przed mecze list porządkowych. W przypadku ich braku, sędzia musi odnotować to w sprawozdaniu meczowym (nawet w sytuacji, gdy nie doszło do zakłócenia porządku podczas zawodów). Przypominamy również o zakazie noszenia w czasie meczu przez zawodników oraz sędziów szali tzw. kominów.

Informacja WD K-PZPN

Wydział Dyscypliny K-PZPN w Bydgoszczy obliguje sędziów do przestrzegania zapisów § 17 pkt 5 Regulaminu Rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych K-PZPN na sezon 2018/2019. Zgodnie z zapisami Regulaminu „obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości 100 zł”. Wydział Dyscypliny przypomina sędziom i klubom o obowiązku zgłoszenia się do sędziów przed zawodami osoby sprawującej opiekę medyczną. Wydział odnotował wielokrotne zaniechanie tego obowiązku, co przyczynia się do stosowania wobec klubów sankcji dyscyplinarnych w postaci kar finansowych. Często okazuje się jednak, że opieka medyczna była obecna na zawodach, lecz brak jest stosownych zapisów w sprawozdaniu sędziowskim.

Pozdrawiam,

Maciej Pietrzyk
Wydział Dyscypliny
K-PZPN Bydgoszcz