Autor: admin

Zmiana terminu

Informujemy, że ze względu na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze K-PZPN zmianie ulega termin obowiązkowego szkolenia dla grupy Inowrocław-Żnin. Nowy termin to 23 listopada 2018r. Godzina i miejsce pozostaje bez zmian: kawiarenka stadionu KS Notecianka Pakość ul. Św. Jana 12 w Pakości godz. 18:00

Kurs w Toruniu

Informujemy, że kurs dla kandydatów na sędziów w Toruniu rozpocznie się 13 listopada 2018r. o godzinie 17:00 w siedzibie Związku przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 1/3.

Informacje KS KPZPN

Zarząd Kolegium Sędziów przypomina o obowiązku sprawdzania przed mecze list porządkowych. W przypadku ich braku, sędzia musi odnotować to w sprawozdaniu meczowym (nawet w sytuacji, gdy nie doszło do zakłócenia porządku podczas zawodów). Przypominamy również o zakazie noszenia w czasie meczu przez zawodników oraz sędziów szali tzw. kominów.

Informacja WD K-PZPN

Wydział Dyscypliny K-PZPN w Bydgoszczy obliguje sędziów do przestrzegania zapisów § 17 pkt 5 Regulaminu Rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych K-PZPN na sezon 2018/2019. Zgodnie z zapisami Regulaminu „obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości 100 zł”. Wydział Dyscypliny przypomina sędziom i klubom o obowiązku zgłoszenia się do sędziów przed zawodami osoby sprawującej opiekę medyczną. Wydział odnotował wielokrotne zaniechanie tego obowiązku, co przyczynia się do stosowania wobec klubów sankcji dyscyplinarnych w postaci kar finansowych. Często okazuje się jednak, że opieka medyczna była obecna na zawodach, lecz brak jest stosownych zapisów w sprawozdaniu sędziowskim.

Pozdrawiam,

Maciej Pietrzyk
Wydział Dyscypliny
K-PZPN Bydgoszcz

Kluby bez ekwiwalentów

Dział księgowości Kujawsko-Pomorskiego Związeku Piłki Nożnej informuje o klubach, które w rundzie jesiennej sezonu 2018/19 będzie uczestniczyć w programie rozliczania sędziów.  Z listą zapoznać się można w zakładce Pliki do pobrania. Kluby wyszczególnione na liście nie wypłacają sędziom po meczu należnego ewiwalentu. Płatności na konto na podstawie dostarczonej do Związku delegacji dokonuje księgowość K-PZPN.

Kary dyscyplinarne w rozgrywkach młodzieżowych

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje o Regulaminach Rozgrywek na sezon 2018/19. z którymi każdy sędzia ma obowiązek się zapoznać i przestrzegać podczas meczów. Regulaminy znajdują się na stronie www.kpzpn.pl w zakładce Rozgrywki. Prezentujemy fragment dotyczący kar wychowawczych w rozgrywkach Trampkarzy, Młodzików, Orlików i Żaków,

Regulaminu Młodzieżowego K-PZPN

  1. W zawodach trampkarzy, młodzików, orlików i żaków w celach wychowawczych sędzia może okresowo wykluczyć zawodnika z gry.

17.1 TRAMPKARZ

Kara wychowawcza oznacza wykluczenie na 7 minut. Druga kara wychowawcza dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie z gry.

17.2 MŁODZIK

Kara wychowawcza oznacza wykluczenie na 6 minut. Druga kara wychowawcza dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie z gry.

  1. 3 ORLIK

Kara wychowawcza oznacza wykluczenie z gry na 2,5 minuty. Drugą kara wychowawcza dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie z gry. Po odbyciu drugiej kary wychowawczej  drużyna może grać w komplecie.

17.4 ŻAK

Kara wychowawcza oznacza wykluczenie na 2 minuty. Druga kara wychowawcza dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie z gry. Ukaranego zawodnika można zastąpić w trakcie kary wychowawczej, a drużyna cały czas gra w komplecie.

Egzamin II termin – poprawkowy

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN informuje, że egzamin dla arbitrów naszego KS, którzy nie zaliczyli go w pierwszym terminie lub nie mogli w nim uczestniczyć, odbędzie się w dniu 17 sierpnia (piątek) na obiektach CWZS w Bydgoszczy. Egzamin pisemny o godz. 17 (siedziba K-PZPN) egzamin kondycyjny o godz. 18. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 sierpnia na adres szkolenie@kskpzpn.pl lub telefonicznie 608-200-501 (Roman Kostrzewski).

Startuje Puchar Polski

W związku ze zbliżającymi się rozgrywkami o Puchar Polski na szczeblu K-PZPN informujemy, że zgodnie z § 5 punkt 9 Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu K-PZPN w przypadku, gdy do rozstrzygnięcia zawodów potrzebna będzie dogrywka, drużyny są uprawnione do wymiany piątego zawodnika. Korzystając z okazji przypominamy o obowiązku znajmości regulaminów rozgrywek przez sędziów prowadzących mecze. Dokumenty można pobrać TUTAJ

Testy z egzaminów

Komisja Szkoleniowa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej prezentuje testy wraz z odpowiedziami z egzaminów letnich, które odbyły się 28 i 29 lipca w Bydgoszczy. Zachęcamy wszystkich do samodzielnego rozwiązania testów, a następnie na podstawie odpowiedzi wzorcowych, sprawdzenie ewentualnych błędów. Plik obejmuje testy dla wszystkich klas: Amator A, Amator B, Amator C oraz sędziowie Próbni. Powodzenia…

Marcin Liana ratuje zawodnika

Zarząd Kolegium Sędziów pragnie pogratulować koledze Marcinowi Lianie postawy podczas meczu II ligi pomiędzy Olimpią Elbląg i Błękitnymi Stargard. Marcin podczas meczu udzielił pomocy zawodnikowi Michałowi Cywińskiemu, który podczas akcji upadł na piłkę i nie mógł złapać oddechu. Marcin od kilku lat łączy funkcję sędziego z pracą zawodową jako strażak w PSP w Żninie. Klip z całą sytuacją możemy obejrzeć na stronie internetowej www.zawod-sedzia.pl