Blog

Oświadczenie w sprawie stony KS KPZPN

Zgodnie z zarządzeniem nr 1 Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy z dnia 19.03.2019r w sprawie funkcjonowania strony internetowej K-PZPN informujemy, że strona Kolegium Sędziów www.kskpzpn.pl przestaje pełnić funkcję oficjalnej strony internetowej. Od dnia 1 kwietnia 2019r. zakazuje się publikowania jakichkolwiek treści na stronie www.kskpzpn.pl. Administratorem upoważnionym do zamieszczania informacji w zakładce sędziowie ma stronie kpzpn.pl będzie Pan Maciej Pietrzyk
m.pietrzyk@kpzpn.pl

Informacja dla sędziów próbnych

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy informuje że sędziowie próbni którzy zdali egzamin na sędziów w 2018 r, a nie zaliczyli egzaminu na plenarce w dniach 2.03.2019 będą prowadzili zawody w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019. Egzaminem który będzie zaliczał prowadzenie zawodów będzie plenarka letnia która odbędzie się w dniach 27-28 lipca. Dotyczy to następujących sędziów.

Chrobak Łukasz, Chrobak Mateusz, Cieślak Tobiasz, Czubala Konrad, Filipowicz Marek, Gdaniec Piotr, Grajek Kacper, Kamiński Kacper, Konecki Aleksander, Korecki Mateusz, Król Robert, Krzyżanowski Bartłomiej, Kuczyński Paweł, Lamparski Oskar, Łagoda Oskar, Łagoda Paweł, Maciejewski Paweł, Napieralski Patryk, Obolewski Szymon, Pytel Patryk, Sabiniarz Hubert, Sander Michał, Sobczak Adrian, Synak Piotr, Świecak Sandra, Wróblewski Bartłomiej, Zieliński Przemysław. 

Wymienieni nie muszą stawiać się na egzaminie w dniu 3 kwietnia. 

Pilna informacja

Informujemy, że sędziowie, wymienieni poniżej zobligowani są do pilnego przesłania na adres admin@kskpzpn.pl swoich danych tj: Imię i Nazwisko, Miejscowość oraz aktualny adres email. Prosimy przewodniczących poszczególnych grup o poinformowanie niżej wymienionych sędziów: Jankowski Jakub, Kaczmarski Damian, Kuczyński Paweł, Maciejewski Paweł, Sabiniarz Hubert, Finc Krzysztof, Gołdyn Grzegorz, Karolczak Dariusz, Przewozik Wojciech,

Odwołany Zarząd KS K-PZPN

Informujemy, że posiedzenie Zarządu Kolegium Sedziów K-PZPN, które miało odbyć się 18 marca (poniedziałek)  o godz. 13:30 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 zostaje odwołane. O terminie kolejnego posiedzenia poinformujemy wkrótce.

Kurs sędziego piłki plażowej

Kolegium Sędziów PZPN planuje przeprowadzić w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej kurs dla osób chętnych zdobyciem uprawnień sędziego piłki nożnej plażowej. Kurs będzie trwał jeden dzień i zostanie przeprowadzony w ustalonym wcześniej terminie od 1 marca do 31 maja 2019 roku. Osoby wstępnie chętne do odbycia takiego kursu proszone są o przesłanie: Imienia i Nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz numeru telefonu na adres admin@kskpzpn.pl w przedłużonym terminie do 17 marca.

Egzamin 3 kwietnia

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy przypomina o terminie poprawkowym plenarki szkoleniowej w dniu 3 kwietnia 2019 (środa) o godzinie 16:30 na stadionie CWZS Zawisza Bydgoszcz, dla sędziów którzy nie zdali egzaminów w I terminie oraz dla tych którzy nie uczestniczyli z różnych względów w plenarce, a także dla sędziów kandydatów na III ligę oraz sędziów którzy chcą prowadzić zawody w IV lidze i klasie okręgowej. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25 marca na adres szkolenie@kskpzpn.pl, gdyż w przeciwnym przypadku osoby które nie potwierdzą swojej obecności nie zostaną dopuszczone do udziału w egzaminie. Egzamin teoretyczny odbędzie się o godzinie 16:30 a test kondycyjny o godzinie 17:15. Powołuje się komisje egzaminacyjną w składzie:

Przewodniczący: Kazimierz Jańczak
v-ce przewodniczący: Wojciech Reznerowicz, Roman Kostrzewski, Maciej Kosiak, Jerzy Gawarkiewicz.

Komisja testu pisemnego:

Przewodniczący Zenon Tobera
Członkowie: Walerian Głowacki, Michał Sobczak, Maciej Daszkiewicz, Adam Lyczmański, Zenon Paczesny.

Komisja testu kondycyjnego:

Przewodniczący: Janusz Warkoczyński
Członkowie: Stanisław Reinowski, Witold Lassek, odpowiedzialni za wydawanie numerów, sprawdzenie kart zdrowia, Marek Wiśniewski, Piotr Wiśniewski, Zbigniew Wódkowski odpowiedzialni za biegi krótkie, Dariusz Ignatowski odpowiedzialny za sprzęt, Dariusz Drozd, Tomasz Frejliszek, Mirosław Chełmiński, Jerzy Sobotka, Edmund Maternowski, Marcin Wódkowski, Szymon Raniszewski, Dawid Błażejczyk. Obecność komisji egzaminacyjnej obowiązkowa.

Opieka medyczna Tadeusz Pietrzyk.

Letnie egzaminy sędziowskie

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy informuje, że plenarka szkoleniowa letnia odbędzie się w dniach 27-28 lipca 2019 (sobota-niedziela). W dniu 27 lipca dla sędziów grupy Amator A (IV liga), Amator B (klasa okręgowa),  Amator C  (sędziowie klasy B, kobiety, próbni, asystenci okręgowi), a dnia 28 lipca 2019 dla sędziów grupy Amator C ( A klasa).

Termin został podany wcześniej z uwagi na planowanie urlopów. Jednocześnie przypomina się o terminie egzaminu poprawkowego w dniu 3 kwietnia 2019 o godzinie 16:30. W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501 lub pod adresem mailowym szkolenie@kskpzpn.pl.

Jednocześnie CKSz KS PZPN informuje Kolegów Przewodniczących o harmonogramie obozów egzaminacyjno-szkoleniowych (lato):

12-14 lipca – sędziowie, asystenci i obserwatorzy Szczebla Centralnego – Hotel Wodnik (Słok)
19-21 lipca – sędziowie i obserwatorzy III ligi – Hotel Wodnik (Słok)
26-28 lipca – sędzie, asystentki, obserwatorki – Hotel Brant

Badania lekarskie

Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy zobowiązuje wszystkich sędziów i obserwatorów do obowiązkowego zapoznania się z dwoma rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 w sprawie badań lekarskich zawodników piłki nożnej i częstotliwości badań. Karta zdrowia jest ważna przez 12 miesięcy lub 6 miesięcy dla zawodników do ukończenia 16 lat. Prosimy o zapoznanie.

Testy z egzaminów zimowych

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN w Bydgoszczy zamieszcza testy pisemne z prawidłowymi odpowiedziami z plenarki szkoleniowej z dnia 2/3 marca 2019 celem zapoznania się.

Jednocześnie zobowiązuje się sędziów do studiowania na bieżąco aktualnych przepisów gry wydanie 2018/2019 oraz podejmowania dyskusji na szkoleniach w grupie.