Blog

Zarząd KS K-PZPN

Informujemy, że posiedzenie Zarządu KS K-PZPN odbędzie się w czwartek 25 października o godz. 10:00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.

Kurs na sędziów

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy organizuje w okresie jesiennym kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu, Żninie oraz Grudziądzu.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest niekaralność oraz ukończone co najmniej 16 lat a także wykształcenie średnie lub uczęszczanie do szkoły ,która kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego.

W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501 lub na mail szkolenie@kskpzpn.pl.

Informacja WD K-PZPN

Wydział Dyscypliny K-PZPN w Bydgoszczy obliguje sędziów do przestrzegania zapisów § 17 pkt 5 Regulaminu Rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych K-PZPN na sezon 2018/2019. Zgodnie z zapisami Regulaminu „obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości 100 zł”. Wydział Dyscypliny przypomina sędziom i klubom o obowiązku zgłoszenia się do sędziów przed zawodami osoby sprawującej opiekę medyczną. Wydział odnotował wielokrotne zaniechanie tego obowiązku, co przyczynia się do stosowania wobec klubów sankcji dyscyplinarnych w postaci kar finansowych. Często okazuje się jednak, że opieka medyczna była obecna na zawodach, lecz brak jest stosownych zapisów w sprawozdaniu sędziowskim.

Pozdrawiam,

Maciej Pietrzyk
Wydział Dyscypliny
K-PZPN Bydgoszcz

Program mentorski KPZPN

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w związku z wyjazdem na zawody Pucharu Polski wielu sędziów i mentorów odwołuje szkolenie w programie mentorskim w dniu 26 września i wyznacza się nowy termin na dzień 2 października 2018 (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie związku w Bydgoszczy ul. Gdańska 163. Z uwagi na ważność spraw obecność obowiązkowa. Nieprzybycie spowoduje skreślenie z listy sędziów lub mentorów

Arkusze mentora należy przesyłać do Macieja Kosiaka na adres maciej.kosiak@kskpzpn.pl

W przedmiotowej sprawie można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel 608 200 501

Bydgoszcz

Hak Bartosz – Kazimierz Jańczak
Rutkowski Szymon – Kostrzewski Roman
Ulatowski Krzysztof – Sobczak Michał
Pruss Dominik – Wódkowski Zbigniew
Mrówczyński Mateusz –Kostrzewski Roman
Onysk Mateusz – Warkoczyński Janusz
Pujanek Jakub – Reinowski Stanisław
Rogowski Łukasz – Lyczmański Adam
Semrau Marek – Wódkowski Zbigniew

Sarnowski Paweł – Korpalski Mariusz
Różański Bartosz – Purcelewski Kazimierz
Gajkowski Igor – Kaszyński Bartosz
Wróblewski Mateusz – Purcelewski Kazimierz
Szkodziński Marcin – Wiśniewski Marek
Gryckiewicz Patryk – Jańczak Kazimierz
Drogowski Marcin – Daszkiewicz Maciej

Włocławek

Rybicki Mateusz – Karczewski Andrzej
Ruczewski Damian – Janiszewski Józef
Winnicki Krzysztof – Karczewski Andrzej
Kaczorowski Radosław – Janiszewski Józef
Woźniak Łukasz – Janiszewski Józef

Egzaminy 18 września

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN informuje, że egzamin dla arbitrów naszego KS, którzy nie zaliczyli go w pierwszym terminie lub nie mogli w nim uczestniczyć, odbędzie się w dniu 18 września (wtorek ) na obiektach CWZS w Bydgoszczy. Egzamin pisemny o godz. 17 (siedziba K-PZPN) egzamin kondycyjny o godz. 18. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 września  na adres szkolenie@kskpzpn.pl lub telefonicznie 608-200-501 (Roman Kostrzewski).

Kluby bez ekwiwalentów

Dział księgowości Kujawsko-Pomorskiego Związeku Piłki Nożnej informuje o klubach, które w rundzie jesiennej sezonu 2018/19 będzie uczestniczyć w programie rozliczania sędziów.  Z listą zapoznać się można w zakładce Pliki do pobrania. Kluby wyszczególnione na liście nie wypłacają sędziom po meczu należnego ewiwalentu. Płatności na konto na podstawie dostarczonej do Związku delegacji dokonuje księgowość K-PZPN.

Szkolenia w rundzie jesiennej

Komisja Szkoleniowa KS K-PZPN w Bydgoszczy informuje że szkolenia teoretyczne w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 odbywać się będą z tezą „ Jak mogę pomóc sędziemu 😉 , a nie jak mogę znaleźć błędy w jego pracy”. Obecność na szkoleniu wszystkich sędziów i obserwatorów obowiązkowa. Można szkolenie odbyć w innej grupie szkoleniowej jednakże należy poinformować o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres e mail: szkolenie@kskpzpn.pl.

Brak obecności na szkoleniu spowoduje, że sędzia nie będzie obsadzany na zawody jako sędzia główny w swojej grupie sędziowskiej (tj. Amator A, B i C) do momentu odbycia szkolenia. Każde szkolenie poprzedzać będzie test pisemny oraz filmowy.

Tematyka szkoleń, która będzie obowiązywała w rundzie jesiennej to :

– Holding
– SPA oraz brak szacunku wobec zawodów – obowiązujące wytyczne – tutaj nie ustaliliśmy prelegentów
– Ustawianie się i poruszanie
– Inteligentne sędziowanie (DOGSO/SPA – gra bramkarza w odniesieniu do możliwości zagrania piłki) – też ostatecznie nie zatwierdziliśmy pary
– Zmiany w Przepisach 2018/19

Informacja na temat terminów i miejsca warsztatów w rundzie jesiennej znajdują się w zakładce: Szkolenia i Egzaminy

W sprawach szkoleniowych można się kontaktować z Romanem Kostrzewskim tel. 608 200 501 lub mailowo na adresy szkolenie@kskpzpn.pl lub roman.kostrzewski@op.pl

Kary dyscyplinarne w rozgrywkach młodzieżowych

Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej informuje o Regulaminach Rozgrywek na sezon 2018/19. z którymi każdy sędzia ma obowiązek się zapoznać i przestrzegać podczas meczów. Regulaminy znajdują się na stronie www.kpzpn.pl w zakładce Rozgrywki. Prezentujemy fragment dotyczący kar wychowawczych w rozgrywkach Trampkarzy, Młodzików, Orlików i Żaków,

Regulaminu Młodzieżowego K-PZPN

  1. W zawodach trampkarzy, młodzików, orlików i żaków w celach wychowawczych sędzia może okresowo wykluczyć zawodnika z gry.

17.1 TRAMPKARZ

Kara wychowawcza oznacza wykluczenie na 7 minut. Druga kara wychowawcza dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie z gry.

17.2 MŁODZIK

Kara wychowawcza oznacza wykluczenie na 6 minut. Druga kara wychowawcza dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie z gry.

  1. 3 ORLIK

Kara wychowawcza oznacza wykluczenie z gry na 2,5 minuty. Drugą kara wychowawcza dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie z gry. Po odbyciu drugiej kary wychowawczej  drużyna może grać w komplecie.

17.4 ŻAK

Kara wychowawcza oznacza wykluczenie na 2 minuty. Druga kara wychowawcza dla tego samego zawodnika oznacza wykluczenie z gry. Ukaranego zawodnika można zastąpić w trakcie kary wychowawczej, a drużyna cały czas gra w komplecie.

Egzamin II termin – poprawkowy

Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów K-PZPN informuje, że egzamin dla arbitrów naszego KS, którzy nie zaliczyli go w pierwszym terminie lub nie mogli w nim uczestniczyć, odbędzie się w dniu 17 sierpnia (piątek) na obiektach CWZS w Bydgoszczy. Egzamin pisemny o godz. 17 (siedziba K-PZPN) egzamin kondycyjny o godz. 18. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10 sierpnia na adres szkolenie@kskpzpn.pl lub telefonicznie 608-200-501 (Roman Kostrzewski).

Startuje Puchar Polski

W związku ze zbliżającymi się rozgrywkami o Puchar Polski na szczeblu K-PZPN informujemy, że zgodnie z § 5 punkt 9 Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu K-PZPN w przypadku, gdy do rozstrzygnięcia zawodów potrzebna będzie dogrywka, drużyny są uprawnione do wymiany piątego zawodnika. Korzystając z okazji przypominamy o obowiązku znajmości regulaminów rozgrywek przez sędziów prowadzących mecze. Dokumenty można pobrać TUTAJ